František Feigl: TT 2008-2012

Vážení přátelé, rád bych vás seznámil s možností vydání publikace "Tourist Trophy 2008-2012", která navazuje na moji předchozí knihu "100 let TT" o historii Tourist Trophy 1907-2007. Záleží především na počtu zájemců, aby bylo vůbec rentabilní zadat publikaci alespoň v minimálním množství do tisku. To bude možné, pokud se zpočátku sejde alespoň cca 60 zájemců. Pak už bude vše záležet jen na mě. Zde si můžete stáhnout ukázku z připravované knihy ve formátu pdf.

František Feigl - TT 2008 - 2012


Základní informace o nabídce publikace Tourist Trophy 2008-2012

Rozsah knihy : cca 76 stran, z toho 40 stran textu + 36 stran fotogalerie ve stejné grafické úpravě jako kniha 100let TT 

Textová část bude členěna do těchto hlavních kapitol:
- Reportáže z jednotlivých let 2008-2012
- Výsledky 2008-2012
- Statistické přehledy z historie TT 1907-2012
- Naši jezdci – medailónky všech našich závodníků startujících na TT (od Branda…přes Šťastného…až k Dokoupilovi), obdobně jako byly dělány jezdecké portréty v knize 100let TT
- Pelmel: různé informace o TT, např. mapky okruhů, účast jezdeckých dynastií na TT (Dunlopové, Jefferiesové, Hanksové….atd), rekordy na TT….. a další zajímavosti 
-
Fotogalerie : 
Rozsah fotogalerie bude 20 stran fotek z let 2008-2012 a 16 stran z let 1907-2007 (tedy také trochu pohled zpět do historie, fotky co se do publikace 100let TT buď už nevešly a nebo jsem je získal až později). Ve fotogalerii bude i řada dosud nepublikovaných fotografií našich jezdců. Fotogalerie bude opět na křídovém papíru s použitím vysokokvalitního digitálního tisku. Z větší části budou fotogalerii (i historickou část) tvořit BAREVNÉ fotografie.

Rozměr knihy : VELKÝ formát A4 – 21x30 cm
Obal : barevný lesklý laminovaný papír. 
Vazba : brožovaná (šitá nebo lepená)

Cena (finanční příspěvek na 1 ks) : 349,-Kč + 50,-Kč poštovné a balné

Předpokládaný termín realizace : září/říjen 2012

Kniha však nebude prodávána jako obchodní zboží a nebude k dispozici v žádné knihkupecké síti. V podstatě to tedy nebude prodej a nákup na nějakém komerčním základě, ale jde určitý finanční příspěvek na zhotovení publikace. Fungovat to bude tak, že zájemce zašle předem finanční příspěvek + poštovné a na základě toho mu za to následně bude zdarma poskytnuta kniha. 

Číslo účtu pro zasílání finančního příspěvku: 101637772 / 0300 

Postup objednání :
1) Za závaznou objednávku se bude považovat připsání příslušné částky na účet číslo: 
101637772 / 0300
2) Platbu je nutno provézt nejpozději do 30.června 2012  (případně dle domluvy)
3) Do zprávy pro příjemce je nutné uvézt: TT 2008-2012, 
jméno a příjmení plátce a počet kusů
4) Současně je nutno zaslat e-mail na adresu feigl@post.cz s odkazem na provedení platby (kdy a jaká částka byla poukázána) a s adresou pro zaslání publikace. 
Do předmětu e-mailu uvedete „Objednávka TT2008-2012“. 
5) Objednání publikace zde na fóru nepostačuje 

UPOZORNĚNÍ : Vydání publikace bude možné jen pokud budou do 16.července 2012 evidovány objednávky od dostatečného počtu zájemců (cca 60). V opačném případě k realizaci nedojde a finanční prostředky budou „předplatitelům“ řádně vráceny. 

Zvažte, prosím, zda se do celé akce zapojíte a podpoříte svou objednávkou zhotovení této publikace.

Jakékoliv případné dotazy samozřejmě rád zodpovím. 

Kontakt : František Feigl , feigl@post.cz 

Děkuji
FF